Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3832

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate Aceasta clasa include:

- transformarea deseurilor metalice si nemetalice si a resturilor de articole din metal, in materie prima secundara. Exemple de procese de transformare mecanica sau chimica sunt: strivirea mecanica a deseurilor metalice de la automobile uzate, masini de spalat, biciclete etc.; comprimarea mecanica a pieselor mari din fier cum ar fi vagoanele de cale ferata; fragmentarea deseurilor metalice, a vehiculelor casate etc.; alte metode de tratare mecanica, cum sunt taierea, presarea pentru reducerea volumului; recuperarea metalelor din deseurile fotografice, de exemplu solutie de fixare sau filme si hartie fotografice

Aceasta clasa exclude:

-fabricarea de produse finite noi din materii prime secundare (deja fabricate sau nu), cum ar fi metal din resturi de metale; retopirea deseurilor feroase si a fierului vechi; recuperarea materialelor in timpul procesului de combustie sau incinerare a deseurilor.