Regimul deseurilorrec3

Dir_EU_2008_98_regimul deseurilor

Legea 211/2011_Republicata_28_martie_2014

Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice

HG 856_2002_actualizata 2007

Serviciul de salubrizare a localitatilor

Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor_actualizata septembrie 2014

Ordinul 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor

Cuantum contributii catre Administratia Fondului pentru Mediu (conform obligatiilor de colectare si reciclare a deseurilor)

Oug_196_2005_actualizata 2013_Functionarea AFM

Este varianta cea mai recenta a regulamentului de functionare a Administratiei Fondului pentru Mediu care, la capitolul “venituri”, precizeaza contributiile incasate de la agentii economici si administratiile publice locale (primarii) pentru neindeplinirea diverselor obiective de protectie a mediului. De exemplu: 2 lei/kg de deseuri din ambalaje, 2 lei/l de deseuri din uleiuri uzate, 100 lei/t de deseuri menajere depozitate la groapa de gunoi, 3% din cifra de afaceri a colectorilor de fier vechi, etc.

In plus, este  prevazuta si operarea contului de blocare a garantiilor financiare pentru “producatorii” de DEEE (deseuri din echipamente electrice si electronice) care aleg sa-si gestioneze singuri aceste obligatii, adica fara a apela la o asociatie colectiva specializata.

OM 192/2014 -calculul obligatiilor AFM

Acest act normativ explica modalitatea de calcul a obligatiilor financiare catre Administratia Fondului pentru Mediu de catre agentii economici care genereaza diverse tipuri de impact asupra mediului. Categoriile de contribuabili care detin obligatii catre AFM sunt cei care au activitati care implica: Cap 2. – vanzarea de deseuri metalice, Cap. 3 – emisii de poluanti in atmosfera, Cap. 4 – depozitarea deseurilor valorificabile, Cap. 5 – introducerea pe piata a ambalajelor,  Cap. 6 – introducerea pe piata a substantelor periculoase, Cap. 7 – vanzarea masei lemnoase, Cap. 8 – introducerea pe piata a anvelopelor, Cap. 9 – gestionarea de fonduri de vanatoare, Cap. 10 – administrarea deseurilor municipale, Cap. 11 – introducerea pe piata a pungilor, Cap. 12 – introducerea pe piata a uleiurilor minerale si sintetice, Cap. 13 – preluarea responsabilitatii de valorificare pentru ambalaje si anvelope. Este un act normativ important, definind modul de calcul al unor obligatii financiare cu regim fiscal, controlabile si amendabile pe o perioada istorica de maxim 5 ani. 

Deseurile din ambalajereciclare4

Dir EU 2005 20 regimul ambalajelor

L_249_2015_privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje

OM 794_2012_raportare ambalaje si deseuri de ambalaje

(HG_621_2005_ambalaje – abrogata de Legea 249/2015

OM_927_2005_raportare_ambalaje – abrogat prin OM 794_2012) 

Deseurile din echipamente electrice si electronice

Dir_UE_96_2002_DEEE

Directiva_UE_2012_19_DEEE

Aprilie-2014_Intrebari_frecvente_privind_Directiva-2012_19_UE_privind_DEEE.pdf

OUG 5_2015_DEEE

(HG 1037_2010_DEEE – abrogata prin OUG 5_2015

OM 2264_2011 tinte colectare – abrogata prin OUG 5_2015)

OM 1441_2011 garantia financiara DEEE

ANPM_Cuantum garantii DEEE

Este un document de calcul al ANPM, care a determinat (din indicatorii raportati de organizatiile colective) costul real mediu al administrarii unei unitati de DEEE. Acest cost real este considera garantia unitara pe care orice “producator” de echipamente electrice sau electronice trebuie sa o depuna intr-un cont blocat administrat de AFM, la momentul punerii pe piata a unui echipament. Exceptie fac producatorii afiliati la o organizatie colectiva de preluare a responsabilitatii de gestionare a deseurilor, caz in care afilierea in sine constituie o garantie a indeplinirii tintelor de colectare-reciclare a DEEE.

ANPM_InfoDEEE_apr2012

Deseurile din baterii

Dir_UE_66_2006_baterii

Este Directiva comunitara care traseaza cadrul general si obligatiile specifice fiecarui stat membru al UE. In Romania, aceasta directiva a fost transpus intial prin HG 1132/2008, completata ulterior si cu alte acte normative care clarifica unele aspecte tehnice ale managementului deseurilor din baterii si acumulatori portabili.

HG 1132_2008_actualizata 2011_baterii

Transpune Directiva 66/2006 in legislatia nationala, trasand cadrul general de organizare a sistemului de management al deseurilor din baterii. Trateaza cu predilectia obligatiile “producatorilor” de baterii si acumulatori, adica acele entitati juridice care “pun pe piata” baterii si acumulatori care, dupa consumare, se vor transforma in deseuri.

OM 669_2009_privind inregistrarea producatorilor de baterii

Descrie procedura pentru obtinerea “certificatului de producator” da catre compania care intentioneaza sa puna pe piata nationala baterii si acumulatori. In acest stadiu NU este necesara demonstrarea existentei unui sistem de gestionare a deseurilor din baterii sau acumulatori rezultate din produsele noi puse pe piata.

Reg_UE_1103_2010_etichetare_baterii

Este un regulament al Comisiei Europene, preluat imediat si ca atare pe teritoriul tuturor statelor membre ale UE, care traseaza normele de etichetare a bateriilor si acumulatorilor care se pun pe piata in cadrul Uniunii Europene. Informatia obligatorie a fi indicata pe fiecare baterie sau acumulator este capacitatea acestuia, determinata in conformitate cu standardele indicate ale industriei.

OM_1399_2009_evidenta si raportarea deseurilor din baterii

Reglementeaza procedura, termenele limita si formatele de raportare a cantitatilor puse pe piata si a cantitatilor de deseuri din baterii si acumulatori colectate si reciclate. Raportarea este obligatorie pentru producatorii individuali (neafiliati unei organizatii colective de preluare a responsabilitatii), pentru organizatiile colective si pentru operatorii de deseuri (colectori si reciclatori).

OM 2743_3189_2011_OC_baterii

Este ordinul de ministru in temeiul caruia “producatorii” de baterii si acumulatori isi prelungesc “certificatul de producator”, documentul care le permite vanzarea produselor lor in piata nationala, pe categorii. Documentatia inaintata comisiei de autorizare cuprinde, pe langa diverse documente statutare, si planul de gestionare a deseurilor din baterii si acumulatori, precum si raportarea in clar a cantitatilor de baterii si acumulatori puse pe piata (pe categorii), in vederea stabilirii gradului de indeplinire a tintelor de colectare.

 OM 793_2012_Comisia pt baterii

Stabileste componenta nominala a Comisiei interministeriale (Ministerul Mediului + Ministerul Economiei) care autorizeaza producatorii si organizatiile colective, evaluand planurile de activitate si performantele lor in ceea ce priveste gestionarea deseurilor din baterii si acumulatori. Caracterul nominal al numirii (si nu pe baza functiilor ocupate) determina “perisabilitatea” componentei comisiei, a carei membri devin indisponibili din cauza plecarii lor din institutiile respective.

Deseurile din uleiuri uzate

Directiva 75_439_uleiuri_uzate HG_235_2007_uleiuri_uzate

HG 235_2007_uleiuri uzate

Depozitarea deseurilor

HG 1061 din 2008_transport deseuri

Directiva 99_31_Rampele de gunoi

HG 349 2005 Depozitarea deseurilor

L384/2013 pentru completarea OUG 195/2005 privind Fondul de mediu

O modificare importanta introdusa de Legea 384/2013 este amanarea cresterii taxei de depozitare pentru anul 2017.

Daca OUG 31/2013 reglementa taxarea progresiva a depozitarii, incepand cu 50 RON/tona din 2014, 80 RON/tona din 2015 si 120 RON/tona cu incepere din 2016, prezenta lege introduce cresterea taxei la 80 RON/tona abia din 2017, respectiv la 120 fRON/tona din 2018.

sursa: ecoteca.ro