În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 262, din data de 10 aprilie 2014, a fost publicată Legea nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora, utilizate în activitatea feroviară. Legea prevede extinderea sferei de aplicabilitate a interdicţiei de a achiziţiona metale feroase şi neferoase utilizate şi în alte domenii decât cel feroviar. Astfel, se interzice achiziţionarea de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora, utilizate în activitatea feroviară, rutieră, aeriană, maritimă şi fluvială, de transport cu metroul, de transport public şi electric de suprafaţă, de irigaţii şi desecări, în infrastructura pentru furnizarea utilităţilor de energie electrică, apă-canal, gaze şi termoficare, în infrastructura aferentă operaţiunilor de extracţie, prelucrare, distribuţie, transport şi comercializare a gazelor naturale, a petrolului şi a produselor petroliere, precum şi în semnalizarea şi dirijarea circulaţiei pe drumurile publice, de tipul şinelor, pieselor aparatelor de cale, materialului mărunt de cale, contraşinelor, ecliselor, părţilor componente ale instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, cablurilor de semnalizare şi telecomunicaţii, componentelor instalaţiilor de electrificare, componentelor materialului rulant, instalaţiilor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei, semnelor de circulaţie, semafoarelor, capacelor căminelor de vizitare sau părţilor componente şi altele asemenea, parazăpezilor sau părţilor componente ale unor construcţii metalice destinate protecţiei împotriva viscolului, avalanşelor, inundaţiilor sau altor calamităţi, a căror lipsă produce ori poate produce evenimente sau accidente cu victime omeneşti. Metalele feroase şi neferoase şi aliajele acestora, altele decât cele menţionate mai sus, încadrate ca deşeuri conform prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, pot face obiectul operaţiunilor de comerţ numai în condiţiile în care acestea provin din gospodăriile proprii. La achiziţionarea deşeurilor, operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului au obligaţia de a completa, cu respectarea legislaţiei în materia protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, un borderou de achiziţie de deşeuri metalice feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora, act care constituie document de evidenţă financiar-contabilă, cu regim intern de numerotare. Noua lege modifică şi prevederile referitoare la constatarea şi aplicarea sancţiunilor, majorând limitele minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale în domeniu.