Unul dintre obiectivele care fac parte din Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor al județului Prahova – stația de sortare a deșeurilor reciclabile de la Boldești-Scăeni - va fi dat în folosință în curând, deși delegarea concesiunii ar fi trebuit să fie făcută la pachet cu stația de tratare mecano-biologică de la Ploiești, o altă componentă a master-planului de deșeuri al județului Prahova.
Consiliul Județean Prahova va delega prin concesiune, în urma unei licitații, gestiunea activității de operare a stației de sortare a deșeurilor de la Boldești- Scăeni. Contractul va fi încheiat cu o clauză suspensivă, respectiv concesiunea va fi considerată încheiată odată cu finalizarea stației de tratare mecano-biologică de la Ploiești, pentru ca de ambele să se ocupe un singur operator.


Obiectiv recepționat, stația de sortare a deșeurilor reciclabile de la Boldești-Scăeni va începe să funcționeze după ce va fi încheiat contractul de concesiune a gestiunii, procedură de achiziție lansată de către Consiliul Județean Prahova. Potrivit documentației de atribuire, valoarea contractului a fost estimată la suma de 1,69 de milioane de lei, fiind calculată la tariful pe tonă de deșeuri sortate. 
Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stației de sortare de la Boldești-Scăeni, care are o capacitate de 51.175 tone pe an, vizează – tot estimativ – sortarea a 21.015 tone anual de deșeuri de hârtie și carton, 22.098 tone anual de deșeuri de plastic, 8.061 tone anual de deșeuri de metale feroase și neferoase și alte 11.639 tone anual de deșeuri de sticlă. Potrivit documentației de atribuire, valoarea anuală minimă a redevenței este de 199.065 de lei.
Conform fișei de date a achiziției lansate săptămâna trecută de Consiliul Județean Prahova în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, când va fi finalizată stația de tratare mecano-biologică Ploiești – contract de lucrări care a fost prelungit pentru perioada următoare de programare – și va fi delegată operarea comună a stației de la Ploiești și a celei de la Boldești-Scăeni, contractul de concesiune pentru stația de sortare de la Boldești-Scăeni va înceta de drept, “fără intervenția instanței de judecată și fără pretenții de orice natură din partea operatorului economic declarat câștigător”.
Operatorul câștigător va avea obligația de a desfășura activitatea de sortare a deșeurilor municipale reciclabile colectate separat din localitățile aferente zonei Ploiești și zonei Câmpina care vor fi transportate la stația de sortare de la Boldești-Scăeni. De asemenea, pot fi primite, pe bază de solicitare scrisă, și deșeuri din alte localități ale județului Prahova, mai puțin din orașul Mizil.
Populația care va fi deservită de această stație de sortare a deșeurilor reciclabile este de aproximativ 570.000 de locuitori, din care circa 400.000 de locuitori provin din zonele urbane.

statie_sortare_400

Colectarea separată a deșeurilor va fi obligatorie

Potrivit regulamentului județean de management al deșeurilor, prahovenii vor avea responsabilitatea de a colecta separat deșeurile care provin din gospodărie.
Pentru colectarea deșeurilor reciclabile, de exemplu, operatorii sau autoritățile publice locale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor” Prahova vor avea obligația să asigure un număr de containere specifice tipului de deșeuri. Astfel, pentru zonele urbane – blocuri, trebuie să existe o platformă de precolectare la maximum 100 de persoane, dotată cu trei tipuri de containere – albastre pentru hârtie și carton, galbene – pentru plastic sau metal și verzi – pentru sticlă.
Pentru zona de case din mediul urban, vor fi asigurate trei containere pentru precolectare (câte unul pentru fiecare tip menționat) la maximum 50 de gospodării. Pentru mediul rural, operatorii sau autoritățile publice membre ale ADI Deșeuri Prahova vor trebui să asigure câte o platformă cu câte trei containere (unul din fiecare tip) la maximum 250 de locuitori.
Separarea deşeurilor reciclabile de restul deşeurilor înseamnă că doar o parte relativ redusă din totalul deşeurilor va ajunge la depozitele de deşeuri, iar valorificarea (refolosirea, reciclarea sau valorificarea termică) şi tratarea ulterioară a deşeurilor reciclabile este mult simplificată, aceste deşeuri având o calitate superioară.
Materialele refolosibile din containerele destinate acestora sunt preluate şi transportate la puncte de selectare, unde se va face trierea materialelor şi livrarea la firmele prelucrătoare.

La Ploiești, potrivit IPP, mai puțin de 1% se colectează selectiv

Potrivit rezultatelor unui proiect derulat de Institutul pentru Politici Publice, Liga Habitat și de organizația pentru protecția mediului Terra Mileniul III, Ploieștiul se află pe locul al 30-lea la nivel național din punctul de vedere al colectării selective. Conform studiului respectiv, în anul 2015 doar 0,93% dintre ploieșteni își colectau selectiv deșeurile provenite din gospodării.
România și-a stabilit, în Strategia Națională de Dezvoltare a Deșeurilor 2014-2020, o țintă privind valorificarea prin reciclare a deșeurilor de ambalaje, respectiv de 55% cotă de reciclare pe cele patru fracții (hârtie, sticlă, plastic și metal). Cu toate acestea, în prezent, la nivelul țării noastre sunt valorificate aproximativ 5% din totalul deșeurilor, conform datelor comunicate de autorități, cotă ce plasează România pe ultimul loc în UE în materie de reciclare.

sursa: ziarulprahova.ro